General Data Protection Regulation

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Syftet med GDPR är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Reglerna för Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har som ändamål att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersätter PuL – personuppgiftslagen.

För oss på Capticon AB, såsom personuppgiftsansvarig, är det viktigt för oss att du som kund känner dig trygg med hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

För mer information vänligen se Capticon ABs integritetspolicy.