Vår verksamhet

Capticon AB erbjuder tjänster inom fondförmedling, investeringsrådgivning avseende fondandelar och livförsäkringar för privatpersoner, företagare och organisationer. Våra rådgivare är godkända av Finansinspektionen samt registrerade hos Bolagsverket.

Vi ingår i Tydliga AB som är en unik och nytänkande serviceorganisation som sätter kunder och förmedlare i fokus.

Capticon AB är medlemmar i branschorganisationen SFM. Vi är certifierade av InsureSec och licensierade av SwedSec samt arbetar som ombud för Nord Fondkommission AB.

Välkommen att kontakta oss för rådgivning!