Gruppförsäkring

Här kan du som kund hos Capticon AB teckna förmånliga gruppförsäkringar digitalt för dig och din familj. Du kan teckna alla dessa försäkringar utan hälsodeklaration, det enda som krävs är att du är fullt arbetsför.

Klicka här för att teckna försäkring!