Välkommen till Capticon AB

Vi erbjuder tjänster inom fondandelsförmedling, investeringsrådgivning avseende fondandelar och livförsäkringar för privatpersoner, företagare och organisationer. Våra rådgivare är godkända av Finansinspektionen samt registrerade hos Bolagsverket.

Våra tjänster

Capticon AB erbjuder tjänster till privatpersoner, företagare och organisationer inom:

Försäkringsförmedling

Försäkring för dina behov

Vi hjälper dig att se över dina behov när det gäller livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Läs mer

Investeringsrådgivning

Få hjälp med fondinvesteringar

Vi erbjuder dig som kund rådgivning avseende investeringar i fondandelar.

Läs mer

Fondandelsförmedling

Förmedling av fonder

Vi hjälper dig med fondandelsförmedling.

Läs mer

Meddelande till våra kunder

2021-10-13: Capticon AB beslutade 2021-09-24 om att byta värdepappersbolag som anknutet ombud. Vi kommer ta kontakt med alla kunder inom några veckor för att byta från Nord Fondkommission till Svensk Värdepappersservice (SVP): www.svenskvpservice.se. På grund av att Nord Fondkommission inte längre har tillstånd för finansiell rådgivning, kan vi inte tillhandahålla råd om finansiella instrument som inte ligger i försäkring. Detta kommer att gälla tills vi anknutit oss till SVP, Svensk Värdepapperservice AB. Den processen är redan i gång. Så snart detta är klart kommer vi ta kontakt. Vi kan fram till dess fortfarande hjälpa dig med att sälja och avveckla eller flytta din ISK om du vill. Vilket du kommer behöva göra om du vill följa med oss till SVP. Om du inte agerar själv kommer vi att ta kontakt inom några veckor. Fram till dess ligger dina placeringar säkert förvarade och följer precis som hittills dina fonders värde. Finansinspektionens beslut påverkar inte dina placeringars värde.


Vi finns här för dig!