Rådgivning för din verksamhet

Capticon AB erbjuder tjänster till privatpersoner, företagare och organisationer inom:

  • Försäkringsförmedling
    • Livförsäkring
    • Sjukförsäkring
    • Olycksfallsförsäkring
  • Investeringsrådgivning avseende fondandelar
  • Fondandelsförmedling

Våra rådgivare är godkända av Finansinspektionen samt registrerade hos Bolagsverket.

Välkommen att kontakta oss för rådgivning!