Capticon AB

Vi erbjuder tjänster inom investeringsrådgivning och försäkringsförmedling för privatpersoner, företagare och organisationer. Våra rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket.